GRONDRADAR B.V.

Is een jong en dynamisch onderzoeks- en adviesbureau dat landelijk werkt op het gebied van kabels- en leidingen opsporingsonderzoek.

Met behulp van non-destructieve en geavanceerde grondradarapparatuur, onderzoeken wij de ondergrond om infrastructuur in kaart te brengen. Door dit onderzoek uit te breiden met proefsleuven kunnen wij ook nog eens de nauwkeurigheid bevestigen door de ligging met RD-coördinaten bekend te maken.

De onderzoeksresultaten worden conform de NLCS in digitale tekenbestanden uitgewerkt en opgeleverd, vergezeld met een fotorapportage.

Met onze onderzoeksuitkomsten worden de risico’s op graafschade volledig in 2D en 3D in kaart gebracht. Daarmee kunnen vertraging en faalkosten tijdens de realisatie van projecten worden voorkomen.

Op deskundige en vakkundige wijze voeren wij werkzaamheden uit ten behoeve van het:

Onze werkzaamheden voeren wij uit voor grondeigenaren, overheden, kabel en leidingen beheerders, aannemers, advies- en ingenieursbureaus.

Rijksvastgoedbedrijf

Veel gegevens over rioleringen, kabels, en leidingen zijn verloren gegaan of niet meer up-to-date. Projectbureau B.V. heeft de opdracht gekregen om de juiste gegevens weer op orde te maken voor een aantal locatie door heel Nederland.

Waterschap Rijn en Ijssel

Persleiding Friesland Campina vaststellen a.d.h.v KLIC-melding, grondradar detectie en proefsleuven graven. Tevens ruimte in de ondergrond zoeken t.b.v. toekomstige aanpassingen aan de ondergrondse infra.

Kesteren Zuid C.V.

Proefsleuven ten behoeve van vaststelling ligging hoge druk gasleiding van Liander. Conformering van KLIC-melding in verband met ontwikkelplannen.

MEER REFERENTIES

ONZE AANPAK

In overleg met de opdrachtgever worden de locaties en lengtes van de te graven proefsleuven bepaald. Daarnaast wordt een omgevingsanalyse gemaakt die bepalend kan zijn voor de graafwerkzaamheden. Denk hierbij aan intensiteit van het verkeer, winkelgebied, stiltegebieden, beschermingszones (boven- of ondergronds) etc. Na goedkeuring door de opdrachtgever en mogelijke toestemming van de wegbeheerder worden de graafwerkzaamheden door ons uitgevoerd. Hierbij verzorgen wij ook de benodigde afzettingen of verkeersmaatregelen conform de CROW-richtlijnen.

De aanwezige riolering, kabels en leidingen worden digitaal ingemeten op basis van GNSS of totalstation. De veldwerkmetingen verwerken wij uiteindelijk digitaal in een dwarsprofiel. Aan de hand van deze metingen wordt de ondergrondse infrastructuur compleet in kaart gebracht en eventueel digitaal aan het ontwerp gekoppeld.