Hoe werkt een grondradar?

De grondradar, ook wel ground penetrating radar (GPR) genoemd, zendt met een hoge frequentie radiogolven uit en meet de echo’s van die elektomagnetische pulsen. Hierdoor kunnen laagovergangen (klei-zand-…) en fysische verstoringen (puin, betonmassieven, buizen,…) in de bodem worden vastgesteld. De grondradar bevat een potentiaalmeter die verschillen in het elektrisch potentiaal aan het aardoppervlak meet. De aanwezigheid van kabels, leidingen, verontreinigingen,… veroorzaakt een kleine meetbare verstoring in de elektrische potentiaalverdeling aan het aardoppervlak. Met de combinatie van de grondradar en de potentiaalmeter meet de grondradar de diepte (Z) van ondergrondse objecten met een precisie van enkele centimeters. De data wordt real-time geïnterpreteerd en op kantoor verder geanalyseerd. De interpretatie van de digitale proefsleuf is de cruciale stap in het proces. Teccon maakt al sinds 2007 gebruik van grondradartechnieken voor onderzoek van de ondergrond. We bouwden de voorbije jaren ruime ervaring op met betrekking tot data-analyse.

Waarom kies ik voor een grondradar?
Een grondradar maakt door middel van elektromagnetische golven via radarantennes (een zender en ontvander) beelden van de ondergrond. Wanneer er contrasten in de bodem aanwezig zijn, zoals kabels en leidingen, wordt de gold gereflecteerd. Door het lopen vn lijnen wordt een ondergronds gebied in kaart gebracht, het beeld dat hieruit verkregen wordt heet ee ngrid. Uit deze grid kunnen exact GPS-locaties van de waargenomen contrasten achterhaald worden. Beelden kunnen zowel in GIS als AutoCAD worden verwerkt. Deze techniek biedt vele voordelen, zo zijn er bijvoorbeeld minder proefsleuven nodig wat minder kans op graafschade betekent. Ook heeft u gelijk een groot gebied inzichtelijk. In plaats van enkele locaties van proefsleuven. Dit bespaart u zowel tijd als geld.

Positiebepaling, van scan naar plan
Voor de positionering van de vastgestelde kabels en leidingen wordt tijdens de metingen real-time gebruik gemaakt van GNSS en totaalstation:

De grondradar-gegevens en de positiegegevens worden gecombineerd om plannen van de ondergrond op te stellen of om riolering, kabels en/of leidingen van netwerkbeheerders in kaart te brengen of te controleren. Op deze plannen wordt de positie en diepteligging van de objecten weergegeven. Naast grondplannen worden soms ook doorsnedes of 3D plannen gemaakt. Deze plannen geven duidelijk de positie en diepteligging van kabels en leidingen tov elkaar weer.

Kabel- en leidingdetectie
De positie en diepteligging van kabels en leidingen wordt bepaald met de grondradar. Grondradar B.V. heeft ervaring met het opzoeken en het in kaart brengen van:

En dit zowel binnen als buiten gebouwen.