Proefsleuven

Om schade aan riolering, kabels en leidingen te voorkomen is het soms noodzakelijk proefsleuven te graven voor aanvang van een project. Door middel van deze proefsleuven wordt de bestaande situatie nauwkeurig in kaart gebracht en kan deze gepresenteerd worden in een duidelijke as-is tekening. De aangetroffen riolering, kabels en leidingen in de sleuven worden ingemeten en verwerkt volgens het RD coördinatenstelsel in een AutoCad bestand opgemaakt conform de NLCS (dé CAD-standaard van de Nederlandse GWW-sector - https://www.gww-nlcs.nl). Zo is in één oogopslag duidelijk waar de riolering, kabels en leidingen zich bevinden en op welke diepte deze liggen.

Grondradar B.V. houdt zich al jaren bezig met het graven van proefsleuven ten behoeven van het lokaliseren van riolering, kabels en leidingen. De maatschappij en wetgeving veranderen continu, processen worden complexer en procedures grijpen steeds meer in elkaar. Volgens de WIBON zijn kabel- en leidingeigenaren verantwoordelijk voor de juiste informatie omtrent hun kabels en leidingen aan te dragen. Bovendien accepteert de omgeving steeds minder overlast en is zij zich bewust van haar rechten. Daarom besluiten meer en meer opdrachtgevers de ontwerp- en uitvoeringsverantwoording van detectiewerken uit te besteden aan een deskundige partij als Grondradar B.V.

De gevonden riolering kabels en/of leidingen worden ingemeten t.o.v. maaiveld en/of N.A.P. of desgewenst aangevuld met rd coördinaten. De rapportages die daaruit voortvloeien worden voorzien van foto’s, omgevingskenmerken zoals erfgrens en geologie, soort riolering, kabel of leiding, kleur, diameter en hoogteligging, grondwaterstanden en gegraven diepte. Van de gegraven sleuven worden tevens in Autocad dwarsprofielen getekend om zo een goed overzicht te verkrijgen van de gevonden riolering, kabels en leidingen.

Proefsleuven graven we onder andere voor: