Proefsleuven

Om tijdens de realisatie van een project schade aan riolering, kabels en leidingen te voorkomen is het soms noodzakelijk voor aanvang van een project proefsleuven te graven. Aan de hand van deze proefsleuven wordt de bestaande situatie nauwkeurig in kaart gebracht en kan deze gepresenteerd worden in een duidelijke as-is tekening. De aangetroffen riolering, kabels en leidingen in de sleuven worden op foto vastgelegd, ingemeten t.o.v. maaiveld en/of N.A.P. en verwerkt volgens het RD coördinatenstelsel in een AutoCad bestand dat wordt opgemaakt conform de NLCS (dé CAD-standaard van de Nederlandse GWW-sector - https://www.gww-nlcs.nl)

De rapportages die wij opstellen worden voorzien van foto’s, omgevingskenmerken zoals erfgrens en geologie, soort riolering, kabel of leiding, kleur, diameter en hoogteligging, grondwaterstanden en gegraven diepte. Van de gegraven sleuven worden tevens in Autocad dwarsprofielen getekend om zo een goed overzicht te verkrijgen van de gevonden riolering, kabels en leidingen. Zo is in één oogopslag duidelijk waar de riolering, kabels en leidingen zich bevinden en op welke diepte deze liggen.

Grondradar B.V. houdt zich al jaren bezig met het graven van proefsleuven ten behoeven van het lokaliseren van riolering, kabels en leidingen. De maatschappij en wetgeving veranderen continu, processen worden complexer en procedures grijpen steeds meer in elkaar. Volgens de wet WIBON zijn kabel- en leidingeigenaren verantwoordelijk voor het beheer van de juiste informatie omtrent positionering van hun kabels en leidingen. Deze informatie dienen de netwerkbeheerders aan te leveren bij het Kadaster.

Bovendien accepteert de omgeving steeds minder overlast en is zij zich bewust van haar rechten. Daarom besluiten meer en meer opdrachtgevers de ontwerp- en uitvoeringsverantwoording van detectiewerken uit te besteden aan een deskundige partij als Grondradar B.V.

Proefsleuven graven we onder andere voor:

Onze aanpak
In overleg met de opdrachtgever worden de locaties en lengtes van de te graven proefsleuven bepaald. Daarnaast wordt een omgevingsanalyse gemaakt die bepalend kan zijn voor de graafwerkzaamheden. Denk hierbij aan intensiteit van het verkeer, winkelgebied, stiltegebieden, beschermingszones (boven- of ondergronds) etc. Na goedkeuring door de opdrachtgever en mogelijke toestemming van de wegbeheerder worden de graafwerkzaamheden door ons uitgevoerd. Hierbij verzorgen wij ook de benodigde afzettingen of verkeersmaatregelen conform de CROW-richtlijnen.

De aanwezige riolering, kabels en leidingen worden digitaal ingemeten op basis van GNSS of totalstation. De veldwerkmetingen verwerken wij uiteindelijk digitaal in een dwarsprofiel. Aan de hand van deze metingen wordt de ondergrondse infrastructuur compleet in kaart gebracht en eventueel digitaal aan het ontwerp gekoppeld.