Referenties

Rijksvastgoedbedrijf

Veel gegevens over rioleringen, kabels, en leidingen zijn verloren gegaan of niet meer up-to-date. Projectbureau B.V. heeft de opdracht gekregen om de juiste gegevens weer op orde te maken voor een aantal locatie door heel Nederland.

Waterschap Rijn en Ijssel

Persleiding Friesland Campina vaststellen a.d.h.v KLIC-melding, grondradar detectie en proefsleuven graven. Tevens ruimte in de ondergrond zoeken t.b.v. toekomstige aanpassingen aan de ondergrondse infra.

Kesteren Zuid C.V.

Proefsleuven ten behoeve van vaststelling ligging hoge druk gasleiding van Liander. Conformering van KLIC-melding in verband met ontwikkelplannen.